info@tabarroki.com

فورواردینگ

فورواردینگ :

ما به عنوان یک فورواردر، قادر به سهولت بخشیدن به شرایط حمل و نقل و کنترل کل فرآیند کار برای بازرگانان هستیم. به این ترتیب، بازرگانان مجبور به کنترل تمام جنبه‌های حمل و نقل نیستند. ما با دقت بهترین روش برای ارسال بار به مقصد را برنامه‌ریزی می‌کنیم و با خطوط حمل و نقل اصلی توافق‌نامه‌های ویژه‌ای برای مذاکره در خصوص بهترین قیمت‌های رقابتی داریم.

فورواردرها محموله‌های متعدد مشتریان خود را جمع‌آوری و ترکیب می‌کنند و در نتیجه می‌توانند با هزینه کمتر، کانتینر را از خطوط اصلی رزرو کرده و حمل و نقل کالا را مدیریت کنند. این شرایط برای افرادی که تعداد کمتری کانتینر را حمل می‌کنند، بسیار مناسب است. به عبارت دیگر، اگر بازرگان تعداد زیادی کانتینر یا کامیون برای حمل دارد، مناسب‌تر است که به‌طور مستقیم با خطوط حمل و نقل اصلی همکاری کند.

همچنین به عنوان یک فورواردر، با استفاده از تخصص و برنامه‌ریزی دقیق خود، هدف مشخصی داریم تا کالاها را به سرعت و با هزینه کمتر به مقصد برسانیم و در صورت لزوم، اسناد موردنیاز را از سوی بازرگان تهیه و تکمیل کنیم.